Information Center for Israeli Art English

רוני דולומיט (היימן), פסלת. נולדה בישראל ב-1943.

לימודים

פיסול, מכון אבני, תל אביב