Information Center for Israeli Art 46
English

לאה דולינסקי

לאה דולינסקי, פסלת. נולדה בבואנוס איירס, ארגנטינה ב-1942. עלתה לישראל ב-1963. עובדת בשילוב של אמנות וארכיטקטורה. עסקה גם בהוראה.

לימודים

1959-1962 ארכיטקטורה באוניברסיטת בואנוס איירס, ארגנטינה
1967 בוגרת הטכניון בפקולטה לאדריכלות ובינוי ערים
השתלמויות: 1974-1978 פיסול בחומר, הדוויג גרוסמן, גבעתיים
1985-7 פיסול בחומר, נורה נעמ
1989, 1991 פיסול בחומר, אוניברסיטת חיפה
1990, 1992 הדפס רשת, סדנאות גבעת חביבה
1991 הדפס רשת, ברצלונה ספרד

הוראה

בני נוער ומבוגרים בגבעתיים, קרית אונו, שפיים