Information Center for Israeli Art English

יעל דורון, נולדה בתל אביב ב-1962.

לימודים

1982-1986 האקדמיה לאמנות ''בצלאל'', ירושלים

פרסים

1994 פרס השלמת ביצוע עבודה, משרד החינוך והתרבות
1997 פרס עידוד היצירה, משרד החינוך והתרבות