Information Center for Israeli Art

יעקב דורצ'ין

יעקב דורצ'ין, ישראלי, נולד ב-1946.

יעקב דורצ'ין נולד בחיפה בשנת 1946. בשנת 1958 עברה משפחתו להתגורר בקיבוץ רמת-דוד. בנעוריו עסק באגרוף, וכן היה מבקר באופן קבוע במכון הביולוגי בכרמל, שם למד פיחלוץ חיות וביולוגיה אצל פנחס כהן. לאחר נישואיו עבר להתגורר בקיבוץ כפר החורש. הוא החל לעסוק באמנות כאוטודידאקט. במקביל לעיסוק באמנות הוא עוסק גם באנטומולוגיה (חקר החרקים), ובה הוא מתמחה בחקר ובמיון של חיפושיות. החל להציג את יצירותיו החל משנת 1967. במהלך שנות ה-70 של המאה ה-20 יצר ד'ורצ'ין מיצבים תלויי חלל, העשויים בטכניקות של אסמבלאז'. במהלך שנות ה-80 נכנסו לעבודותיו מוטיבים ספרותיים, בעיקר דמותו של מלאך, המלווה את יצירתו מאז. בין השנים 1995-1993 יצר את סדרת פסלי "באר אטומה", המבוססים על ברזל שנאגר בבורות אכסון בקריית הפלדה בעכו. בפסליו וברישומיו הוא מבקש ליצור חיבור דיאלקטי בין חומר גולמי לרוח.

הוראה

פיסול בסמינר הקיבוצים ''אורנים'' בטבעון
1997-1991 החוג לאמנות יצירה, אוניברסיטת חיפה, חיפה
2002-1997 ראש החוג לאמנות יצירה, אוניברסיטת חיפה, חיפה
2004-1998 ראש המועצה להשכלה גבוהה לבחינת תכניות אקדמיות להכשרת מורים לאמנות
2014- מנהל אמנותי, בית ספר בסיס לאמנות, הרצליה

פרסים

1985 פרס אוסקר הנדלר, קיבוץ לוחמי הגטאות, ישראל
1989 מלגה ליוצרים בתחומי האמנויות הפלסטיות, משרד החינוך והתרבות
1993 פרס לציור ולפיסול על-שם נחום גוטמן, הסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל
1996 פרס בנק דיסקונט לישראל לאמן ישראלי, מוזיאון ישראל, ירושלים
2000 פרס לאמנות ע"ש קרן אפטוביצר, על הישג מכובד באמנויות יצירה עכשווית, מוזיאון חיפה לאמנות
2004 פרס אמת: האמנות, המדע והתרבות, משרד ראש הממשלה
2006 פרס אויגן קולב לגרפיקה ישראלית, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב
2011 פרס ישראל בתחום הפיסול