Information Center for Israeli Art English

דוש

דוש (קָרִיאֵל גַרדוֹש), ישראלי, יליד הונגריה, 2000-1921.

קרל גרדוש נולד בבודפשט, הונגריה, בשנת 1921. עם פריצת מלחמת העולם השניה נשלח למחנות עבודה שונים בהונגריה. בשנת 1944 נשלח למחנה כפייה ביוגוסלביה, שם ניצל מטבח שערכו הגרמנים באסירים. לאחר המלחמה התיישב בעיר סגד, הונגריה. בשנת 1946 היגר לפריז. שם, החל ללמוד בסורבון ולהתקרב אל החוגים האכזנציאליסטים ואל פעילי הלח"י בפריז. בשנת 1948 עלה לארץ-ישראל ועברת את שמו לקריאל. בשנת 1948 נעצר לאחר ההתנקשות ברוזן ברנדוט. הוא נשלח לכלא עכו לתקופה של כחודשיים. בישראל עבד כקריקטוריסט בעיתונים שונים כגון דבר (1949), דבר השבוע (1950-1949), העולם הזה (1953-1951) ו-מעריב (2000-1953), כשהוא משתמש בשם העת "דוש". בשנת 1971 נתמנה לחבר הנאמנים של העיתון מעריב. בין השנים 1983-1981 שימש כנספח תרבות בשגרירות ישראל בלונדון ובין השנים 1987-1983 כיהן כחבר הועד המנהל ו"יו"ר מחלקת הדרמה של רשות השידור. במשך חייו הוציא לאור או אייר כ-28 ספרים ואוספי קריקטורות. על הידועים שבהם נמנים "סליחה שניצחנו", אותו חיבר עם אפרים קישון לאחר מלחמת ששת הימים. ארכיונו של דוש נמצא באוסף הספריה הלאומית.

למרות שעסק גם בקומיקס ובעיצוב גרפי, עיקר יצירתו של דוש היה בתחום הקריקטורה. בשנת 1951 יצר לראשונה את הדמות "שרוליק", שנהפכה לייצוג של ישראל הצעירה. יצירותיו אופיינו בתיאורים תמצתיים, שנמנעו מתיאור פוליטי ישיר.

לימודים

1946-1945 צרפתית וספרות השוואתית, אוניברסיטה, סגד, הונגריה
1947-1946 ספרות ופילוסופיה, אוניברסיטת פריז (הסורבון), פריז, צרפת