Information Center for Israeli Art English

סוהאד דיב, ציירת. נולדה בערערה ב-1971. עובדת בהדרכה.

לימודים

מדריך מוסמך בכיר לאמנות ולחינוך לאמנות, המכללה לאמנות, ערערה
סמינר האמנים, מכללת קיי, באר שבע