Information Center for Israeli Art English

רפי דייגי, צייר. נולד ב-איילת השחר ב-1950. עוסק בעיקר בזהות גברית הומוסקסואלית בציוריו.2004 ספר אמן ''אחד+אחד'' המלווה את התערוכה במשכן לאמנות בחולון, גלריה המשרד בתל אביב.חי ועובד בתל אביב

לימודים

1970-1974 עיצוב, מכללת ויצ''ו, חיפה