Information Center for Israeli Art English

דורית דינור, ציירת. נולדה בישראל ב-1948. גרה בתל אביבץ עובדת בבאר-שבע

לימודים

1969–1971 בוגרת המחלקה לכימיה ופיזיקה, האוניברסיטה העברית, ירושלים
1980–1981 מכללה לאמנות, מסצ'וסטס, בוסטון
1982 מכון אבני, תל אביב
1982–1985 המרכז לאמנות חזותית, באר שבע
1991–1992 מדרשה למורים לאמנות, רמת השרון
2002–2005 לימודי מ"א, תולדות האמנות, אוניברסיטת תל אביב

הוראה

ציור, ביה''ס ללימודי המשך שליד אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע
1994–2003 המרכז לאמנות חזותית באר שבע
1999–2001 מנהלת המרכז לאמנות חזותית, מכללת קיי, באר שבע
משנת 2002 מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב