Information Center for Israeli Art English

יובל דניאלי, צייר ופסל. נולד בקיבוץ המעפיל ב-1943.השתתף בפרוייקט מיוחד עם המשורר עלי אלון בשם: רקויאם לברוש, בין השנים 1987-1989, במסגרתו הופק ספר בהוצאת ספרית הפועלים, נכתב ואוייר טור פוליטי ב''חותם'' (''על המשמר'') בשם ''קווים מקבילים'' (88'), הופק סרט קצר ע''י מרכז הוידאו בגבעת חביבה (89') ונערכו תערוכות והרצאות בארץ, בצרפת, ובגרמניה. הפרויקט טיפל בהרחבה במצב הפוליטי בארץ לאחר מלחמת לבנון.חבר קיבוץ המעפיל

לימודים

בוגר המכון לציור ופיסול ע''ש אבני, תל אביב