Information Center for Israeli Art English

רפי דניאל, פסל וקדר. נולד ב-.1958.

לימודים

בי''ס ערב ''חוף השרון''
האקדמיה לאמנות ''בצלאל'', ירושלים, המחלקה לעיצוב קרמי, בוגר

הוראה

ביה''ס הוד השרון, קדרות ופיסול

פרסים

מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע'ש שרת