Information Center for Israeli Art English

יורגן דניגר, צלם. נולד ב-1950.

לימודים

צילום, ביה''ס ע''ש סנדר בקלןי
בשנים 1973-1980 למד אצל פרופ' אוטו שטנייהרט, אסן
השתלם בצילום מסחר