Information Center for Israeli Art English

מנחם דנקה, פסל. נולד באתיופיה. עלה לישראל ב-1984. עסק בהוראת אמנות באתיופיה. ירוחם גר בפתח תקווה

לימודים

אמנות, מכללת רמת הנגב, ירוחם
1996 בוגר מסלול להכשרת מורים לאמנות, בית ברל

הוראה

הוראת אמנות באתיופיה