Information Center for Israeli Art 26
English

אדווה דרורי

אדווה דרורי נולדה בקיבוץ שריד ב-1975. בסוף שנות ה-90 של המאה ה-20 למדה אמנות בבית הספר לתאטרון חזותי בירושלים. לאחר סיום למודיה יצרה שורה של מיצגים במהלכם ביצעה פעולות עמלניות בהקשרים פמיניסטים.

לימודים

1996-1997 מחלקת צילום, האקדמיה לאמנות ''בצלאל'', ירושלים
2000-1997 בית הספר לתיאטרון חזותי, ירושלים
בית הספר טביאס לאמנות ותרפיה, אנגליה