Information Center for Israeli Art

אברהם חבה

אברהם חבה, ישראלי, נולד בפולין ב-1907.

אברהם חבה נולד בדזלושיץ', פולין, בשנת 1907. בילדותו למד בישיבה בעיר הולדתו. לאחר נישואיו הקים חנות מכולת. בתקופת מלחמת העולם השנייה איבד את רעייתו וילדיו ונכלא במחנות ריכוז שובים ובהם בוכנוולד, גרוס-רוזן וטרזינשטאדט. בשנת 1950 עלה לישראל. עיקר יצירתו של חבה היתה בתחום המיקרוגרפיה. את העבודות הראשונות יצר בתקופת השואה. לצד עבודות על חומרים שונים ועליהן טקסטים מן התנ"ך, יצר גם פורטרטים מיקרוגרפיים של דמויות ציוניות. לפרנסתו עבד בצרכניה ולאחר מכן פתח בחנות ממתקים שמוקמה ברחוב קינג ג'ורג' בתל אביב-יפו ופעלה עד לשנת 1977. בשנות ה-80 של המאה ה-20 תרם את יצירותיו לאגודת יד שרה בירושלים.