Information Center for Israeli Art English

נתן הבר

נתן הבר, ישראלי, נולד בפולין, 1975-1902.

נתן הבר נולד בזלוצ'וב, פולין למשפחת שוחטים דתית. בשנת 1936 עלה עם אשתו וילדיו לארץ ישראל והתיישב בחיפה, שם הקים אטליז לעופות. בשנות השישים של המאה ה-20, לאחר יצא לגמלאות, החל לצייר תיאורים של חיי משפחתו בפולין, דימויים מן המסורת היהודית ועוד. יצירותיו, בעלות הסגנון הנאיבי, מצוירות בצבעים כהים.