Information Center for Israeli Art English

שמאי הבר

שמאי הבר, ישראלי, יליד פולין, 1995-1922. פעל בישראל ובצרפת.

שמאי הבר נולד בלודז', פולין בשנת 1922. כמה מבני משפחתו היו אמנים שפעלו בפריז. גם אחיו עסקו באמנות. בנעוריו שהה תקופה בלוקסמבורג. בשנת 1935 עלה לארץ ישראל. בארץ ישראל. בשנים 1941-1939 בקירוב התגורר, במסגרת שירותו ב"משטרת היישובים העבריים", באיילת-השחר ובמשמר הירדן. באזור שנת 1944 הצטרף ללימודים בסטודיו של אבני, שם התחיל לפסל בהדרכתו של משה שטרנשוס. במחצית השניה של שנות ה-40 התקרב ליצחק דנציגר. יצירותיו הראשונות נשאו אופי פיגורטיבי. מאוחר יותר החל להתנסות בהפשטה ובפיסול סביבתי. בשנת 1949 היגר לפריז, צרפת.

בין יצירותיו הידועות "אנדרטה למדע" (1962) בכור האטומי בשורק, הפסל "זרימה" (1965), שנוצר ביחד עם יצחק דנציגר במוזיאון ישראל, ועיצוב כיכר "פלס דה קטלון" בפריז.

לימודים

1944 בקירוב פיסול, האולפן לציור ופיסול של ההסתדרות, תל אביב
פיסול, אצל מרסל ג'ימונד, פריז, צרפת

פרסים

1959 פרס בורדל לפיסול

פסלים במרחב הציבורי

Works: 1965 Sculpture Garden, Israel Museum, Jerusalem, sculpture of stone and steel together with Yitzhak Danziger
Atomic Reactor, Nahal Sorek, Memorial Sculpture
designed ''Place de Catalan'' in Paris.