Information Center for Israeli Art English

שי הבר-טלר

שי הבר-טלר, ישראלית, נולדה ב-1987.

לימודים

2010-2009 המחלקה לאמנות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2011-2010 בית הספר של המכון לאמנות, שיקאגו, ארצות הברית
2015-2012 תואר ראשון, הפקולטה לאמנויות - המדרשה, המכללה האקדמית בית ברל

פרסים

2015 פרס הצטיינות באמנות, המדרשה - בית הספר לאמנות, מכללת בית ברל