Information Center for Israeli Art English

ניר הוד

ניר הוד, ישראלי, נולד ב-1970.

ניר הוד נולד בתל אביב-יפו בשנת 1970 וגדל בשיכון ל' ובשכונת בבלי. בנעוריו למד אמנות בתיכון ויצו צרפת. באותה עת נרשם לקורסים בפילוסופיה, קבלה ופסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב. בשנות ה-90 החל ליצור ציורי שמן, שהתבססו על תצלומים מבויימים, ובהם תיאורים רווי פאתוס וקיטש, שביקרו את התרבות הישראלית ואת תרבותה המליטריסטית. בסוף שנות ה-90 עבר להתגורר בניו יורק, ארצות-הברית.

לימודים

1993-1989 תואר ראשון, המחלקנ לאמנות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1991 תוכנית חילופי סטודנטים, אקדמיה לאמנות קופר יוניון, ניו-יורק, ארצות-הברית