Information Center for Israeli Art English

נועם הולדנגרבר, צייר וצלם. נולד ב-1965.

לימודים

אמנות אצל יהודית לוין, ובאקדמיה ''בצלאל'', ירושלים

הוראה

מלמד בקמרה אובסקורה
2005 גנן בגן ילדים

פרסים

1991 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע'ש שרת
2003 פרס עידוד היצירה, משרד החינוך והתרבות