Information Center for Israeli Art English

גבריאל הוניג, צייר. נולד ב-1955. עלה ארצה ב-1957.

לימודים

1982-1984 גיאולוגיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים
1989-1993 המחלקה לאמנות, האקדמיה לאמנות ''בצלאל'', ירושלים