Information Center for Israeli Art English

אורי הופמקלר

אורי הופמקלר, ישראלי, נולד ב-1952. פועל בארצות-הברית.

אורי הופמקלר נולד בשנת 1952. אביו היה הצ'לן דניאל הופמקלר. בשנות ה-70 של המאה ה-20 למד אמנות בבצלאל. לאחר סיום לימודיו החל להציג יצירות בגלריות ישראלית לאמנות. בשנת 1978 החל לפרסם קריקטורות פוליטיות בירחון "מוניטין" ואחר כך גם במגזינים בינלאומיים שונים. בשנות ה-80 של המאה ה-20 היגר לארצות-הברית, שם פרסם את יצירותיו בירחון פנטהאוז ובמגזינים רבים נוספים. הקריקטורות שיצר נעשו בטכניקה מסורתית של ציור בצבעי-שמן וטמפרה והציגו דיוקנאות של מנהיגים פוליטים מתוך עמדה ביקורתית ואירונית.

לימודים

בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

פרסים

1975 פרס הרמן שטרוק להדפס, בצלאל, אקדמיה לאומנות ועיצוב, ירושלים