Information Center for Israeli Art

נחום (זוזיק) הזז, יליד צרפת, פעל בפלשתינה-א"י, 1948-1928.

נחום הזז, בנם של המשוררת יוכבד בת מרים ושל הסופר חיים הזז, נולד בפריז, צרפת בשנת 1928. בהיותו בן עשרה חודשים עלה לארץ ישראל עם הוריו וגדל בירושלים ולאחר מכן עבר להתגורר עם אמו בתל-אביב. החל לעסוק בציור ורישום בילדותו והיה חבר ב"אגודת המשוטטים". בהיותו בן 16 הצטרף לפלמ"ח. במלחמת העצמאות נלחם במסגרת הגדוד החמישי של חטיבת "הראל" ולחם בקרבות שונים כגון הקרב על הקסטל ובליווי שיירות. נהרג במהלך ההתקפה על הר הצופים בירושלים. במאי 1948 נהרג במסגרת נסיון לכיבוש אוגוסטה ויקטוריה בירושלים. עזבונו האמנותי נמצא באוסף הגלריה האוניברסיטאית באוניברסיטת תל-אביב.