Information Center for Israeli Art English

מיכל היימן

צילום: סטנלי בטקין

מיכל היימן, ישראלית, נולדה ב-1954.

מיכל היימן נולדה בתל אביב-יפו בשנת 1954. בשנת 1977 החלה היימן ללמוד תולדות האמנות בירושלים. באותה עת גם החלה לעבוד בחנות הצילום "פוטו פריזמה" בירושלים, שנוהלה על ידי חנה ואפרים דגני. עם פרישתה מן הלימודים החלה לעבוד במוסד טיפולי לילדים. בין השנים 1984-1978 למדה צילום ואמנות במכללת הדסה וב"מדרשה לאמנות". בין השנים 1993-1991 שימשה כאוצרת של גלריה "קמרה אובסקורה".

לצד עבודתה כצלמת במגזינים ועיתונים שונים החלה היימן לעסוק בתיעוד ואיסוף של תצלומים החסרים מידע לגבי הצלם. ביצירות אלו עושה היימן שימוש בחותמת "צלם לא ידוע", ובטכניקות הצגה שונות, כאמצעי לחשיפה של מוסכמות חברתיות. בשנת 1994 הציגה לראשונה את "מבחן מיכל היימן", מערך מתפתח של תצלומי רדי מייד המשמש כבסיס לשיחה בין צופה למאבחן, בסגנון של "מבחן התפסת נושא" או "מבחן TAT" . בנוסף לעבודות אלו, החל משנות ה-2000, היימן יוצרת גם במדיום הוידאו.

לימודים

1978-1977 תולדות האמנות, האוניברסיטה העברית, ירושלים
1979-1978 צילום, מכללת הדסה, ירושלים
1984-1982 המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון

הוראה

1994-1992 קמרה אובסקורה, בית ספר לאמנות, תל אביב-יפו
2006-1996 בית הספר לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סם שפיגל, ירושלים
1998 ואילך בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2002-2000 הסמינר החדש ללימודי תרבות חזותית, ביקורת ותיאוריה, קמרה אובסקורה, תל אביב-יפו
2003 אסכולות, בית ספר ללימודים רב–תחומיים, האוניברסיטה הפתוחה
2004 ואילך בית הספר לאמנות - המדרשה, המכללה האקדמית בית ברל
2008-2007 החוג לתולדות האמנות לתואר שני, אוניברסיטת תל–אביב, תל אביב-יפו
2008 ואילך התוכנית הפקולטטית לתואר שני במסגרת התוכנית הבין–תחומית למטפלים, הפקולטה לאמנויות, ובמסגרת הלימודים המתקדמים של התוכנית לפסיכותרפיה, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל–אביב, תל אביב-יפו
2009 ואילך החוג לקולנוע וטלוויזיה, בתוכנית הבינתחומית לתואר שני באמנויות, ובתוכנית המצטיינים המשולבת במדעי הרוח ובאמנויות, אוניברסיטת תל-אביב, תל אביב-יפו

פרסים

1989 מלגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת לאמנים צעירים
1994 פרס אוסקר-נעמ"ת
1994 מלגה ע'ש מקג'ורג' לאמן אורח, אוניברסיטה מלבורן, אוסטרליה
1996 מלגה ליוצרים בתחומי האמנויות הפלסטיות, משרד החינוך והתרבות
2002-2003, פרס אנריקה קבלין לצילום, מוזיאון ישראל, ירושלים
2003 פרס עידוד היצירה, משרד החינוך והתרבות
2010 פרס שפילמן למצוינות בצילום, מוזיאון ישראל, ירושלים