Information Center for Israeli Art English

אלפונס הימלרייך

הימלרייך, אלפונס, ישראלי, יליד גרמניה, 1993-1904

אלפונס הימלרייך נולד במינכן, גרמניה בשנת 1904. משפחתו יתה אמידה ועסקה בסחר בטקסטיל. בנעוריו היה הימלרייך פעיל בתנועות הנוער "Whrkraft" וב-"מועדון ההליכה היהודי הצעיר" (JJWB) וכן למד רישום. בשנת 1917 קיבל לראשונה מצלמה והחל לצלם כאוטודידאקט. בשנת 1933 עלה לארץ ישראל והתיישב בתל אביב. בתחילה עסק בנגרות ולאחר מכן פתח סטודיו לצילום ברחוב שינקין. בשנת 1941 עבר לדירה, בה הקים גם סטודיו לצילום ששכנו בקומה העליונה של בניין ברחוב אלנבי מס' 114, שם התגורר עד לשנת 1992. בין השנים 1956-1937 הציג בתערוכות ובסלונים בינלאומיים. מאז תחילת שנות ה-40 של המאה ה-20 ראה בעינן אחת בלבד. על נושאי הצילום העיקריים שלו נמנו תצלומי מחול, אדריכלות ודיוקנאות. במקביל יצר תצלומים מוזמנים עבור התעשייה העברית בארץ ישראל. עבודותיו, שהושפעו ממסורת הבאוהאוס הגרמני בכל הקשור לעיצוב הקומפוזיציה.