Information Center for Israeli Art English

מירב הימן

מירב הימן, צלמת. נולדה בישראל ב-1972.

לימודים

1994-95 המדרשה, רמת השרון
1994-98צילום, וידאו והדמיה ממוחשבת, אקדמיה לאמנות ''בצלאל'', ירושלים
1996-97 בית ספר לאמנות חזותית, ניו-יורק, במסגרת חילופי סטודנטים
2001-02 עיצוב אתרים ומולטימדיה, מכללת סיוון.

הוראה

2000-04 צילום וידאו ארט, מוזיאון תל אביב
2000-10 מרכז לחינוך אמנותי ע"ש מאירהוף, מורה לאמנות ווידאו

פרסים

2000-2001, מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל
2002-2004, מלגת אמן-מורה לפרויקט הוראת אמנות בעיר אופקים
2008 פרס עידוד היצירה, משרד המדע התרבות והספורט