Information Center for Israeli Art English

אסף הינדן, ישראלי, נולד ב-1988.

לימודים

2010 בוגר, לימודי תעודה בצילום, מכללת מנשר לאמנות , תל אביב-יפו
2016-2012 המחלקה לצילום, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2015-2014 האקדמיה לאמנות, המבורג, גרמניה

פרסים

2015 פרס הצטיינות בלימודים, המחלקה להיסטוריה ותיאוריה, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2016 פרס הצטיינות, המחלקה לצילום, בצלאל, אקדמיה לאומנות ועיצוב, ירושלים