Information Center for Israeli Art English

יוסף הירש

יוסף הירש, ישראלי, יליד גרמניה, 1997-1920

יוסף הירש נולד בשנת 1920 בבויטן שבשלזיה עילית, גרמניה (כיום בפולין). משפחתו היתה דתית וציונית. בנעוריו למד רישום באופן פרטי. בשנת 1939 עלה לארץ ישראל והחל ללמוד במחלקה לגרפיקה חופשית ב-"בצלאל". בין השנים 1960-1945 התגורר בחיפה, שם שימש כצייר שלטים. בשנת 1962 קיבל פיצויים מגרמניה. בעזרת כסף זה התתמסר לציור ורישום לתקופה של שנתיים. בשנת 1964 החל ללמד בבצלאל. לאחר פרישתו מהוראה בבצלאל, בשנת 1981, החל להתקרב שוב למסורת היהודית.

יצירתו של הירש התמקדה ברישום טבע דומם ודיוקנאות. רישומיו המוקדמים משנות ה-50 של המאה ה-20, מציגים דימויים גרוטסקים המדגישים אלמטים גראפיים. יצירתו המאוחרת מתאפיינת ברישומים כתמיים של דמויות וטבע דומם. לרוב השתמש בדיו מדולל (מגוון) , לעתים שילב גם צבעי-מים.

בין יצירותיו הידועות "מתפלל" (לפני 1957) ורישומי הדמויות משנות ה-80 וה-90 של המאה ה-20.

לימודים

1942-1939 בית הספר בצלאל החדש לאומנות ולאמנות, ירושלים

הוראה

1981-1964 רישום, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

פרסים

1980 מלגת השהייה, קריית האומנים הבינלאומית - "הסיטה", פריז, צרפת
1983 פרס ירושלים, עיריית ירושלים
1987 פרס בנק דיסקונט לישראל לאמן ישראלי, מוזיאון ישראל, ירושלים
1989 פרס ע”ש שושנה ומרדכי איש שלום, בית האמנים, ירושלים