Information Center for Israeli Art English

עודד הירש

עודד הירש, ישראלי, נולד ב-1976. פועל בארצות-הברית.

לימודים

2002 BEd, המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך "ויצו" חיפה, חיפה
2006 מ"א, מכון פראט, ניו יורק, ארצות-הברית

פרסים

2008 מענק, הקרן לאמנות עכשווית, ניו יורק, ארצות הברית
2009 מלגה לתערוכה, ארטיס, ניו-יורק, ארצות הברית
2009 פרס "אמנים מדברים על אמנות", ארצות הברית
2010 מלגת "סיקס פוינטס", ארצות-הברית
2011 מלגה להפקת סרט, קרן ג'רום, ניו-יורק, ארצות הברית
2011 מלגת הפקה, קרן אילומיניישן, ארצות-הברית
2012 מלגה להפקת סרט, NYSCA, ארצות הברית
2012 מלגה לתערוכה, ארטיס, ניו-יורק, ארצות הברית
2012 מלגת ארגון NYFA, ארצות הברית