Information Center for Israeli Art English

רות הלביץ כהן, ציירת. נולדה בישראל ב-1969. מתגוררת בתל אביב.

לימודים

תואר ראשון, אמנות לימודי פסיכולוגיה, אוניברסיטת חיפה, חיפה, 1989-1991
1991-1993 האקדמיה לאמנות ''בצלאל'', ירושלים, ומכללת בית ברל
BFA, בית הספר לאמנות המדרשה, המחלקה לאמנות, בית ברל, 1992-1993
BFA, המחלקה לאמנות, אוניברסיטת חיפה, חיפה, 1997-1998

פרסים

1995-1994, מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע'ש שרת
2002 פרס אמן-מורה, משרד המדע התרבות והספורט
2004 פרס אמן-מורה, משרד המדע התרבות והספורט
2008 פרס עידוד היצירה, משרד המדע התרבות והספורט