Information Center for Israeli Art English

אליעזר הלבני

אליעזר הלבני (לוזר), ישראלי, יליד גליציה, 1984-1901.

אליעזר הלבני נולד בטורקה, גליציה (כיום אוקראינה), בשנת 1901 למשפחה חסידית. בשנת 1920 עלה לארץ-ישראל במסגרת "השומר הצעיר" והצטרף לקיבוץ בית-אלפא. לאחר עליתו עסק בסלילת כבישי טבריה-ראש פינה וחיפה-נצרת ובעבודות דומות. בשנת 1921 נפצע והתעוור בעינו השמאלית בעת פיצוץ בהנחת צינור מים לגבע. באותה עת עסק גם בציור קריקטורות מהווי הקיבוץ. בשנת 1940 עבר לקיבוץ רמת יוחנן, בעקבות פילוג אידיאולוגי. בקיבוץ זה יצר עיטורים לחג הפסח והגדה קיבוצית מאויירת. בשנת 1946 ביקר באיטליה, ובשנת 1949 שהה תקופה בפריז, צרפת. עם שובו לישראל החל ללמוד קדרות וקרמיקה במפעל חרסה ואצל אמנים כאירן ועזריאל אברט. בשנת 1953 הוקם עבור בקיבוץ בית מלאכה לקרמיקה. עבודותיו במדיום זה מאופינות בשימוש בדמויות מסוגננות.