Information Center for Israeli Art English

אליעזר הלבני

אליעזר הלבני, ישראלי, יליד גליציה, 1984-1901.

אליעזר הלבני נולד בטורקה, גליציה (כיום אוקראינה), בשנת 1901 למשפחה חסידית. בשנת 1920 עלה לארץ-ישראל במסגרת "השומר הצעיר" והצטרף לקיבוץ בית-אלפא. לאחר עליתו עסק בסלילת כבישי טבריה-ראש פינה וחיפה-נצרת ובעבודות דומות. נפצע והתעוור בעינו השמאלית בעת פיצוץ בהנחת צינור מים לגבע. באותה עת עסק גם בציור קריקטורות מהווי הקיבוץ. בשנת 1940 עבר לקיבוץ רמת יוחנן, בעקבות פילוג אידיאולוגי. בקיבוץ זה יצר עיטורים לחג הפסח והגדה קיבוצית מאויירת. השתלם בצרפת בציור ובקרמיקה. עבודותיו במדיום זה מאופינות בשימוש בדמויות מסוגננות.