Information Center for Israeli Art English

אהרן הלוי

אהרון הלוי, ישראלי, ילדי האימפריה הרוסית, 1957-1887.

אהרון הלוי נולד בצ'רניהיב, האימפריה הרוסית (כיום אוקראינה), בשנת 1887. משפחתו היתה דתית ואביו שימש כשוחט והלוי התחנך ב"חדר" ובבית ספר תיכון. בשנת 1906, עם ייסוד "בצלאל" עלה לארץ ישראל ולמד כחצי שנה בבית הספר. בין השנים 1911-1906 שימש כשומר בסג'רה, מלחמיה (מנחמיה) ויבניאל. בין השנים 1914-1912 עבד ב"בצלאל". בשנת 1915 חזר למלחמיה ועסק שם בדיג. בשנת 1916 עבר לטבריה, שם נטע את הגן העירוני. בין השנים 1917-1916 הצגייס לצבא התורכי בתפקיד שרטט. במסגרת זו עבד על תוכניות מפקדת הצבא בדמשק. לאחר מלחמת העולם הראשונה התגורר ביפו, שם יצר רישומים בוטאניים שיצאו כאלבום בשיתוף ברוך צ'יזיק. בראשית שנות ה-20 התגורר בגבעתיים, שם הרבה לעסוק בחקלאות. בין היתר פיתח, ביחד עם עקיבא אטינגר זן של תות-גינה בשם "החלוץ". בשנים 1921-1922 היה ממייסדי רמת-גן. בשנת 1929 ראה אור אלבום הדפסיו "ארץ הצבי" ובשנת 1933 זכה בתחרות לתכנון "גן מאיר" בתל אביב, אולם הצעתו לא מומשה. במחצית השנייה של שנות ה-20, כנראה, עבר להתגורר בהרצליה.


בין נושאי יצירותיו של הלוי בולטים תיאורי הנוף והצומח של ארץ ישראל. קבוצת עבודות, העשויות בטכניקות של הדפס, מאופיינות בשימוש בסמליות האופיינית לאמנות הארץ ישראלית של שנות ה-20 וה-30 של המאה ה-20. רבות מיצירותיו של הלוי מדגישות את מימד הקו בעיצוב היצירה. בייחוד בולט הדבר ברישומי הנוף שיצר. אוסף מעבודותיו נמצא באוניברסיטה העברית וב"בית גורדון" בדגניה. יצירתו "שבעת המינים" (1936) הפכה לסמל מנהל המחקר החקלאי בישראל.

לימודים

1906 בצלאל, בית מדרש לאמנות ולמלאכות-אמנות, ירושלים

הוראה

1914-1912 בצלאל, בית מדרש לאמנות ולמלאכות-אמנות, ירושלים

פרסים

1926 פרס בתערוכה חקלאית, ארץ ישראל
1933 פרס ראשון בתחרות לתכנון גן מאיר, עיריית תל אביב-יפו