Information Center for Israeli Art English

יוסף הלוי

יוסף הלוי, ישראלי, 2009-1923.

יוסף הלוי נולד בתל אביב בשנת 1923 למשפחה אמידה ממוצא תימני. בנעוריו עסק באתליטיקה קלה. בתקופת מלחמת העצמאות שירת בחטיבת קרייתי. לאחר שרותו הצבאי למד במדרשה לחינוך גופני ושימש כמורה לחינוך גופני בגימנסיה "הרצליה" ובבית ספר בעיר נתניה. בשנות ה-50 של המאה ה-20 למד אמנות במדרשה למורים לציור והחל לעסוק באמנות כמקצוע יחידי. בראשית שנות ה-70 היגר מישראל. בתחילה התגורר בגרמניה ובשנת 1974 התיישב בהולנד.

יצירותיו המוקדמות של יוסף הלוי אופיינו בגישה פיגורטיביות, באווירה "מזרחית" ובשימוש בדימויים כגון בעלי חיים, מלאכים ועוד. בסוף שנות ה-50 התגברה מגמת ההפשטה ביצירתו. החל משנות ה-80 של המאה ה-20 החל ליצור בסקלת צבעים בהירה וצבעונית יותר. בעבודתיו המאוחרות שילב דימויים קליגרפיים דמויי כתב.

לימודים

מדרשה לחינוך גופני
1955-1953 מדרשה למורים לציור, תל אביב-יפו

פרסים

1961 פרס ההסתדרות לפיסול
1962 פרס דיזינגוף