Information Center for Israeli Art English

מרים הלפרין, ציירת. נולדה ברומניה ב-1922 עלתה לישראל ב-1951 אחרי שעברה את השואה. השתלמה אצל ד. פייגין ואצל מוקדי.

לימודים

מכון אבני, תל אביב
השתלמה אצל ד. פייגין ואצל מוקדי