Information Center for Israeli Art English

אלחנן הלפרן

אלחנן הלפרן, ישראלי, יליד פולין, 1995-1914.

נולד בעיירה גוניונדז', פולין ב-1914. בשנת 1921 עלתה משפחתו לארץ-ישראל והתיישבה בתל אביב. בילדותו למד בבית הספר "תחכמוני" וב"אליאנס". החל לצייר כאוטודידאקט. בראשית שנות ה-30 של המאה ה-20 למד בסמינר בית הכרם, שם השתתף בכיתת ציור של אהרון שאול שור. בשנת 1933 הצטרף ל"ברית הבריונים" והיה לחבר לח"י. על פעילותו נכלא בלטרון ובבית הסוהר בעכו. בין השנים 1948-1945 שימש כעורך לילה בעיתון "חרות". בשנת 1950 החל לעבוד במרכז החקלאי. בשנת 1952 שימש כשליח מטעם הסוכנות היהודית בתוניס. לאחר מכן נסע לפריז, צרפת, שם השתלם בציור. בין השנים 1977-1962 כיהן כיו"ר אגודת הציירים והפסלים בישראל ובין השנים 1967-1963 היה חבר נבחר בוועד הציירים הבינלאומי שעל יד אונסק"ו. בשנות ה-50 של המאה ה-20 היה ממקימי "קבוצת העשרה". ב-1975 פרש מעבודתו במרכז החקלאי והתמסר לציור. חי ופעל בתל אביב-יפו.

יצירותו המוקדמת של הלפרן היא במדיום צבעי המים. בשנות ה-50 של המא6ה ה-20 החל ליצור גם בצבע שמן. החל משנות השישים של המאה ה-20 מופיעה ביצירותיו השפעה גוברת של מגמת ההפשטה. עיקר יצירתו היה בתחום ציור הנוף.

לימודים

1934-1929 סמינר המזרחי וסמינר למורים בית הכרם, ירושלים

הוראה

1988-1978 ציור, המכון לאמנות ע"ש אבני, תל אביב-יפו
1988-1978 ציור, בית המדרש הממלכתי למורי אמנות, רמת השרון

פרסים

1960 פרס דיזנגוף לציור ופיסול
1968 פרס בת-ים לאמנות