Information Center for Israeli Art English

נתן הלפרן, אמן קרמי. חי ועובד במבשרת ציון.

לימודים

האקדמיה לאמנות ''בצלאל'', ירושלים, תקשורת חזותית,, בוגר

הוראה

בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, מרצה בנושאי איור ורישום