Information Center for Israeli Art English

עדה המאירית שראל, ציירת ומעצבת תפאורות. נפטרה ב-1995.

לימודים

עם פרופ' הניך, חיפה
ביה''ס לאמנויות יפות, ''אקול דה-בוזאר'', פריז אצל ז'אן סוברבי
למדה קבלה אצל פרופ' ג. שלום, האוניברסיטה העברית, ירושלים