Information Center for Israeli Art English

שולמית הרטל, פסלת.

לימודים

1960-1964 פיסול, אוניברסיטאות מינסוטה ואילינוי, ארה''ב
1970 אצל רודי להמן
1974-1978 מכון אבני, תל אביב

הוראה

מ-1984 הוראת פיסול ורישום ברשת