Information Center for Israeli Art English

עתידה הרמתי, ציירת. נולדה בישראל ב-1937. עוסקת גם בהוראה.

לימודים

מכללת שער הנגב
מכון אבני, תל אביב
מוזיאון תל אביב
קורס באנגליה לציורי שמן
משתתפת בסדנה החופשית לאמנות בגבעתיים