Information Center for Israeli Art English

תמר הרפז

תמר הרפז, ישראלית, נולדה ב-1979.

לימודים

2001–2004 תואר ראשון, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2004 בית הספר לאמנות סלייד, לונדון, אנגליה
2007–2009 תואר שני, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, תל אביב-יפו

הוראה

2012 ואילך המחלקה לאמנויות המסך, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2014 ואילך בית ברל

פרסים

2005 פרס הצטיינות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2008 פרס איילין קופר להצטיינות אקדמית, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2008–2009, מלגת הצטיינות קרן שרת, קרן תרבות אמריקה-ישראל
2010–2011, מלגת לין שוסטרמן לשהות אמן, קליבלנד, אוהיו, ארצות-הברית
2010 פרס שמואל גבעון, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב
2011 פרס האמן הצעיר, משרד התרבות והספורט
2013 מלגת אינגבורג בכמן, מיסודו של אנסלם קיפר, קרן וולף