Information Center for Israeli Art English

אהרון הררי, ישראלי, יליד פולין, 1984-1908.

אהרון הררי נולד במלינוב, פולין, בשנת 1908. בית הוריו היה דתי, והררי נשלח להתחנך ב"חדר". בנעוריו החל לצייר. בשנת 1925 בקירוב השתתף בהכשרה של "השומר הצעיר" בסלונים. בשנת 1934 עלה לארץ ישראל והצטרף לקיבוץ מרחביה. כבר בשנותיו הראשונות היה פעיל בארגון הציירים והפסלים של הקיבוץ הארצי והיה מן היוזמים של קורס האמנות בהנחיית ארדון וזאב בן-צבי במזרע. למרות זאת עזב בהדרגה את מלאכת הציור והתמסר לעבודה כנוקד בענף הצאן של הקיבוץ. בשנות ה-60 של המאה ה-20, בעקבות סגירת הענף, חזר לציור. יצירותיו המאוחרות מאופיינות בסגנון פנטסטי ונאיבי ובשימוש באימפסטו.