Information Center for Israeli Art English

יעקב הררי, צלם.

הוראה

1989 ראש המחלקה לצילום ב"מימד" - ביה"ס לאמנות חזותית, תל אביב
המדרשה לצילום גאוגרפי, תל אביב