Information Center for Israeli Art English

ליאור הרשקוביץ, ישראלי, נולד ב-1972.

ליאור הרשקוביץ נולד בתל אביב-יפו בשנת 1972. בין השנים 2003-1996 התגורר בהאג ובאמסטרדם, הולנד. שם, למד צילום בהאג. בין השנים 2006-2003 התגורר בוורשה ופוזנן בפולין. החל משנת 2006 חי ופועל בתל אביב-יפו.

לימודים

2000-1996 תואר ראשון, המחלקה לצילום, האקדמיה המלכותית לאמנות, האג, הולנד

פרסים

1999-1998, מלגה לסטודנטים לאמנות לא אירופים, הולנד
1999 מלגת ראש עיריית האג לאמנויות, האג, הולנד
2005 מלגת הצטיינות, משרד הקליטה
2011-2010, מלגת אמן בקהילה, משרד התרבות והספורט
2012-2011, מלגת אמן-מורה, משרד התרבות והספורט