Information Center for Israeli Art English

שירלי וגנר

שירי וגנר, ישראלית.

לימודים

1994 בוגרת, בית המדרש הממלכתי למורי אמנות, רמת השרון
2002 תואר שני, בית הספר לאמנות, אוניברסיטת ייל, ניו הייבן, קונטיקט, ארצות-הברית

הוראה

2016-2014 בתוכנית ללימודי תואר שני לאמנות, אוניברסיטת לונג איילנד, בברוקוויל, ניו יורק, ארצות-הברית
2016 ואילך צילום, במחלקה לאמנות בינתחומית, שנקר - בית ספר גבוה להנדסה ולעיצוב, רמת גן

פרסים

2012 מלגת ארגון ארטיס
2012 מענק, המועצה לתרבות ולאמנות של מפעל הפיס