Information Center for Israeli Art English

שמואל וודניצקי, ישראלי, יליד פולין, 1980-1895.

ישראל שמואל ווֹדניצקי נולד בשנת 1895 בעיירה קוצק, וגדל בעיירה קז'ימייז' דולני, פולין. משפחתו הייתה זעיר-בורגנית. הוא למד חינוך מסורתי ב"חדר" ועסק בסנדלרות. במקביל עסק בציור והצטרף לאגודת האמנים היהודים בפולין. בשנת 1934 עלה לארץ ישראל עם משפחתו והתיישב בתל אביב. שם, התפרנס מעבודתו כצבע וכקבלן שיפוצים. החל משנת 1950 התמסר לאמנות. בציוריו הרבה וודנצקי לתאר את חיי העיירה היהודית בסגנון נאיבי.

פרסים

1942 פרס עידוד, פרס דיזנגוף, אגודת הציירים והפסלים בארץ-ישראל