Information Center for Israeli Art

אלכסנדר ווז'יק

אלכסנדר ווז'יק, ישראלי, יליד ברית המועצות, 2017-1964.

ווז'יק למד את טכניקות ההדפס כבר בנעוריו בברית-המועצות. בשנות התשעים של המאה ה-20 עלה לישראל. הוא מתמחה בסוגים השונים של הדפסי השקע והבלט ובחיתוך-העץ. מרבית עבודותיו עשויות בפורמטים קטנים, העושים שימוש בניגודיות אקספרסיבית. לפרנסתו עבד כדפס-אמן בסדנת ההדפס ירושלים.

לימודים

1983-1979 מכללה לאמנות, ברית המועצות
1987-1984 קורסים בדפוס אמנותי, ברית המועצות
1988-1983 תחריט, אצל מיכאל וואקרצוק, ברית המועצות

פרסים

2013 פרס יעקב פינס לאמן הדפס ישראלי, מוזיאון ישראל, ירושלים