Information Center for Israeli Art English

פבל וולברג

פבל וולברג, צלם. נולד בלנינגרד, רוסיה ב-1966. עלה לישראל ב-1973. עובד כצלם עיתונות מאז 1996. חי ויוצר בתל אביב.

לימודים

1994 - 1990 קמרה אובסקורה, תל-אביב

פרסים

1995 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת
1997 פרס ג'ראר לוי לצלם צעיר, מוזיאון ישראל, ירושלים
2002 מלגה ליוצרים בתחומי האמנויות הפלסטיות, משרד החינוך והתרבות
2003 פרס קרן התרבות אמריקה-ישראל ע"ש ג'ורג' וג'נט ג'פן על הצטיינות באמנות הפלסטית
2005 פרס קונסטנטינר לצילום לאמן ישראלי, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב