Information Center for Israeli Art English

אלישע וולוצקי, פסל ומעצב. נולד ב-1941. בסוף שנות השבעים הקים אנדרטת זיכרון בביה''ס האזורי העמק המערבי. חבר קיבוץ רמת דוד.

לימודים

האקדמיה לאמנות ועיצוב ''בצלאל'', ירושלים

פסלים במרחב הציבורי

אנדרטה לזכרון, ב'ס מחוזי עמק המערבי