Information Center for Israeli Art English

מאיר מיכאל וולפגאנג, פסל וצייר. נולד בגרמניה ב-1890. עלה לישראל ב-1936. הקים את מחלקת הקרמיקה ב''נעמן'', חיפה. עזב ללונדון ב-1963. נפטר בלונדון ב-1976.

לימודים

תצריב אצל הרמן שטרוק
קרמיקה

הוראה

עיצוב בפקולטה לארכיטקטורה, טכניון, חיפה
הקים מחלקה לקרמיקה בבית ספר בחיפה
מודלים ותבניות גבס לתלמידי ארכיטקטורה

פסלים במרחב הציבורי

Gan Ha'em Park, Mount Carmel, ''Tzippiah''.