Information Center for Israeli Art English

רגי ווסטון

רג'י (רג'ינאלד) ווסטון, יליד אנגליה, 1967-1912.

רג'י ווסטון נולד בלונדון, אנגליה, בשנת 1912 במשפחה מסורתית. אביו היה מורה לציור בבית ספר בלונדון. בהיותו בן 15 היגרה המשפחה לפורט סעיד, מצרים. בין השנים 1936-1930 שהה בלונדון, שם התפרנס מעבודות שונות ועסק בציור. בשנת 1936 עלה לארץ ישראל והתפרנס מעבודתו כמגיה בעיתון "פלסטיין פוסט". באזור שנת 1943-1942 החל לעבוד בלשכת המודיעין הממשלתית. בשנת 1947 נסע לפריז, צרפת והמשיך לפעול במקביל בצרפת ובישראל. יצירותיו המוקדמות של ווסטון הושפעו ממסורת ציור המים האנגלית. בהדרגה החלה יצירתו לנטות לעבר ההפשטה הציורית.