Information Center for Israeli Art English

שרה פלי ורצמן, קרמיקאית. נולדה בירושלים ב-1944. 1979-1982 כתבה מחקר בנושא ''קליפות קרמיות, ''בצלאל'', ירושלים. ב-1980 יצרה לוחיות למספרי הבתים ברובע היהודי, ירושלים. גרה בעין הוד.

לימודים

1971-73 המכללה לחינוך ע''ש דוד ילין, ירושלים
1974-77 האקדמיה לאמנות ''בצלאל'', ירושלים, קדרות,

הוראה

מ-1977 מלמדת במחלקה לעיצוב קרמי, ''בצלאל'', ירושלים